Nước mắm Lạch Kèn (Loại đặc biệt)

Liên hệ
Xuất xứ: Theo tiêu chuẩn Vietgap

Tình trạng:

Hạn sử dụng: 12 Tháng

Đặt Hàng: chephonglai@gmail.com - htxphonglai@gmail.com

Hotline1: 0977.697.185| Hotline2: 0977.697.185

Liên Hệ: 097 769 71 85